близко

Greenset

zajištění Ekologických standardů pro filmové štáby (GREEN SET)

Dnešní doba je plná zbytečného plýtvání omezenými zdroji a znečišťováním přírody. Z tohoto důvodu jsme se po vzoru USA a UK začali zabývat možnostmi, jak šetřit zdroje při filmovém natáčení a případně jejich recyklaci.

Ekologické natáčení
  • Zajištění zeleného natáčení spočívá v třídění odpadu, a edukace všech departmentů jako je catering a stavba a dalších, jak zacházet s odpadem.
  • Ekologický průběh natáčení má na starosti tzv. Green steward, který vše zdokumentuje, ekologicky zlikviduje a vydá potřebné prohlášení o ekologické likvidaci.
  • Все в соответствии с вашими пожеланиями обеспечить нашу опытную команду, состоящую из профессионалов известностью в области и действует с 1999 года, не стесняйтесь поэтому обращайтесь к нам в любое время! Мы обеспечим все, что нужно.
  • Если у вас есть материал, но не получать удовольствие от работы, связанной с управлением базовых услуг? Рад, что вам о запуске базового ухода лагеря!


Образцы наших событий

Наши услуги были при видеосъемке

 не только Чехия, но и зарубежное производство

Наши услуги были использованы во время съемок рекламных роликов для брендов